Nächste Kurse

Motorradgrundkurse:  (obligatorische praktische Grundschulung)

Kat. A1/A
Teil 1:       
Teil 2:    

Kat. A
Teil 2a:   

Teil 3:    Verkehrskundekurs Kat. A1/B:  (obligatorischer Theoriekurs)

Start:    Kontakt

Fahrschule Weiss GmbH
Drittel 544a | CH-3758 Latterbach |
Tel. 033 681 27 27 | Mobile. 079 310 35 00 |
Email: hpweiss@bluewin.ch

Facebook